Školení

Pro všechny organizace provádíme odborné semináře a školení vedeoucích pracovníků nebo i všech zaměstnanců organizace v oblasti bezpečnosti informací. Školení provádíme v dohodnutém rozsahu. Školení zpravidla zahrnuje jak související platnou legislativu (např. zákon o ochraně osobních údajů), tak i soubor interních pravidel.

Speciální školení se týkají např. systémů řízení rizik. komunikace zaměstnanců s dodavateli a zákazníky, ochrany osobních informací, přístupu do chráněných prostor a pod.

Součástí školení může být ověření znalostí pomocí e-learningových testů.

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.mana.cz 18. 6. 2024, 14:53