Poradenství

Provedeme audit a poradenství pro novou legislativu EU Nařízení 2016/679 General data Protection Regulation (GDPR) - účinnost od 25. května 2018

Poskytujeme poradenství v oblasti implementace standardu norem ISO 9001 (QMS), ISO 2701 (ISMS) a ISO 14001 (EMS).

Připravíme vaši firmu pro získání potřebných certifikátů s minimálními nároky na čas vašich zaměstnanců. Začleníme, případně doplníme stávající  dokumentaci. Proškolíme zaměstnance. Poskytujeme záruky na získání certifikátu při splnění smluvních podmínek.

Dále provádíme poradenství a přípravu na atestace v oblasti informačních systémů veřejné správy (ISVS)

 

Systém řízení kvality dle normy:  ISO 9001 (Quality Managment System)

Standard této normy se v ČR rozšířil již v druhé polovině 90-tých let i v ČR. Stále více organizací přizpůsobuje svoji činnost této normě a nechává si svůj systém řízení certifikovat nezávislým certifikačním orgánem. V současné době orgány státní a obecní správy považují certifikované organizace za důvěryhodné partnery, a tak se certifikace dle normy ISO 9001 stává nutnou podmínkou pro získání veřejných zakázek.

 

Systém řízení bezpečnosti informací:  ISO 27001 (Information Security Managment System)

Exploze informačních technologií s sebou přináší prudký růst incidentů i trestné činnosti v této oblasti. Informace získávají na významu i ceně. Stále více organizaci se proto zajímá o bezpečnost svých informací informačních technologií i zaměstnanců, kteří informace zpracovávají. Zejména v oblasti státní a veřejné správy byla výzamným způsobem zpřísněna platná legislativa. Pro zlepšení informační bezpečnosti existuje velice dobrá norma ISO 27001.

Důvody pro implementaci této normy jsou následující:

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.mana.cz 18. 6. 2024, 13:25