ISO systémy

Česká státní norma ČSN EN ISO 9001 je identická se souborem norem podle kterých se nastavuje systém řízení organizací v celém vyspělém světě. Obecně je používám termín řízení managementu jakosti. V celosvětovém sdružení jakosti (IQNet) je Česká republika zastoupená Sdružením pro systémy jakosti (CQS).

Norma je návodem pro aplikování úspěšného vedení a provozování organizace - řízení TQM (Total Quality Management - Komplexního managementu jakosti). Zabývá se především potřebami potenciálních a skutečných zákazníků.

Na normu  ČSN EN  ISO 9001 přímo navazuje norma ČSN EN ISO 14001, která se zabývá postojem organizace k životnímu prostředí. Velký důraz je proto kladen na postoj organizace k životnímu prostředí. Subjekt splňující podmínky normy ISO 14001 podporuje ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami organizace.

Organizace se musí zavázat k neustálému zlepšování svého vlivu na životní prostředí, a tím zároveň zlepšují svůj profil u zákazníů. V současné době se zpřísňují pravidla pro ochranu životního prostředí a kdy zvyšují aktivitu různé proekologické organizace, je podnikání, které má nepříznivý vliv na životní prostředí rizikem, které je nutné omezovat.

Česká státní norma ČSN ISO/IEC 27001 poskytuje systémový přístup k náročné problematice zabezpečení informaci z hlediska jejich ochrany a zajištění dostupnosti. Norma se zabývá informační bezpečnosti v celém rozsahu působnosti organizace.

Systém řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System - ISMS) je dokumentovaný systém, ve kterém jsou chráněna definovaná informační aktiva, řízena informační rizika a zavedená opatření jsou kontrolována. Tento pojem zavedla původní norma ISO/IEC 17799 (mezinárodní norma převzatá z Britského standardu BS 7799-1:1999) 

Česká státní norma ČSN ISO/IEC 20000 definuje pravidla a postupy při výrobě a používání informačních technologií - jedná se o management služeb.


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.mana.cz 18. 6. 2024, 14:00