O společnosti

 

Společnost MANA Consulting s.r.o. vstoupila na trh v roce 2004 s cílem poskytovat poradenství a další služby zejména v oblastech řízení procesů, bezpečnosti informací a informačních systémů, personálního řízení, envirnmentálního managementu, řízení kvality výrobků a služeb. Kromě uvedených poradenských služeb společnost zajišťuje získání potřebných certifikátů včetně proškolení zaměstnanců a provádění auditů.

Pro společnost pracují konzultanti s velkými zkušenostmi v oblasti jak ziskového, tak i neziskového sektoru zejména v oblasti zdravotnictví a veřejné správy.

Naší starategií je poskytovat služby s přidanou hodnotou podle potřeb a specifik každé organizace. Obecné teorie a principy řízení, erudici a zkušenosti našich konzultantů umíme aplikovat podle individuálních potřeb jednotlivých společností. Nášim cílem je zvýšit kvalitu, efektivitu a bezpečnost řízení společnosti bez vysokých administrativních nároků. Tuto strategii vyjadřuje náš slogan MANAGEMENT V PRAXI.

 

Jméno společnosti:   MANA Consulting s.r.o.

IČ:                           274 60 941

DIČ:                         CZ 27460941

Sídlo:                       U Daliborky 1177, 564 01 Žamberk

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 20270.


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.mana.cz 18. 6. 2024, 15:03